s
s


Tradicijska kultura i primjena UNESCO-ve Konvencije o zaštiti nematerijalne kulturne baštine

29.09.2015.

Biblioteka Sarajeva, u Multimedijalnom centru Mak ( Alipašina 6a ), u utorak 29. septembra sa početkom u 14 sati priređuje predavanje na temu "Tradicijska kultura i primjena UNESCO-ve Konvencije o zaštiti nematerijalne kulturne baštine" i promociju knjige "SOFRA: starinsko bosansko kulinarstvo iz kulturološke perspektive" autora prof.dr. Enesa Kujundžića.

Promotor: Raif Čehajić

DJEČIJA NEDJELJA / SAJAM ZA DIJETE I PORODICU "NAŠI PUTOKAZI"

05./10.10.2015.

Biblioteka Sarajeva će imati svoj štand u Domu mladih, ponedjeljak, 5. oktobar od 12 do 18 sati. u sklopu obilježavanja Dječije nedjelje i organiziranja Sajma za dijete i porodicu "Naši putokazi". Posjetioci će tom prilikom dobiti na poklon promotivne materijale Biblioteke. Više o Sajmu na zvaničnoj stranici KJU "Porodično savjetovalište".

DNEVNIK ČITANJA

2.2./16.3.2015.

Biblioteka Sarajeva realizirala je projekat "Dnevnik čitanja" koji je trajao od 2. februara do 16. marta 2015. godine, u saradnji sa bibliotekarima i nastavnicima jezika i književnosti u osnovnim školama Kantona Sarajevo. Projektom su bili obuhvaćeni učenici osnovnih škola od VI do IX razreda koji su, čitajući knjige po slobodnom izboru, pisali poseban dnevnik, tzv. dnevnik čitanja. Po završetku projekta izabrani su najbolji radovi. Imena učesnika, kao i radove nagrađenih učenika, pogledajte OVDJE.

DANI KANTONA SARAJEVO 2015.
"Digitalizirane publikacije o Sarajevu"

4.5.2015.

U Multimedijalnom centru Mak (Alipašina 6a) održana je prezentacija digitaliziranih publikacija o Sarajevu.

Biblioteka Sarajeva radi na projektu digitalizacije vlastitih zbirki, te sarađuje sa drugim kulturnim institucijama koje svojim resursima dijelom upotpunjavaju fondove Biblioteke, i nakon digitalizacije postaju i javno dostupni bilo putem interneta bilo kao specijalno/digitalizirano izdanje na CD-u/DVD-u. Digitalizacijom dostupne građe, odnosno njenom konverzijom iz analogne u digitalnu formu i kreiranjem digitalne biblioteke, bibliotečka građa postaje nemjerljivo dostupnija korisnicima ali i sačuvana od daljnjeg fizičkog kontakta i oštećenja.

Fond od oko 1.500 digitaliziranih publikacija u posjedu Biblioteke Sarajeva jeste neznatna brojka u odnosu na velike evropske i svjetske repozitorije, ali je svakako ohrabrujući uzme li se u obzir da ustanova poput Biblioteke Sarajeva ipak pokušava barem malo nadomjestiti bh. prazninu u ovoj sferi modernog informacijskog/digitalnog doba. Na današnjoj prezentaciji predstavljen je dio digitalizirane građe o Sarajevu, a ujedno je i zvanično aktivirana elektronska čitaonica u Multimedijalnom centru MAK koja će biti dostupna našim korisnicima i koja sadrži elektronske publikacije/digitalizirana građa Biblioteke Sarajeva.

XI Međunarodni susreti bibliotekara slavista u Sarajevu
"Bibliotekarstvo i intelektualne slobode"

24./26.04.2015.

XI Međunarodni susreti bibliotekara slavista održat će se od 24. do 26. aprila 2015. godine u Sarajevu - Filozofski fakultet u Sarajevu. Tema ovogodišnjih Susreta je "Bibliotekarstvo i intelektualne slobode". Ovogodišnji susreti imaju namjeru aktualizirati temeljne principe i odgovornosti bibliotekarstva, otvoriti prostor raz/govoru o hipermedijskoj uvjetovanosti intelektualnih sloboda, propitati produktivno-distributivne prakse govora sa margina mrežno determinirane društvenosti, te ispitati granice metanarativa o tzv. (digitalnim) slobodama.

Program 11. ICSL-a možete preuzeti OVDJE

Svjetski dan pripovijedanja

20.3.2015.

Povodom obilježavanja Svjetskog dana pripovijedanja i Međunarodnog dana pozorišta za djecu i omladinu u petak 20.3.2015. godine, u prostorijama Biblioteke Sarajeva – Odjeljenje Dobrinja, upriličeno je druženje poznate bosanskohercegovačke glumice Aide Bukve sa učenicima osnovnih škola na Dobrinji i Dječijeg vrtića Kids Corner.

Međunarodni dan maternjeg jezika

20.2.2015.

Obilježavanje Međunarodnog dana maternjeg jezika upriličeno je u petak 20. februara 2015. godine u 13 sati u prostorijama Biblioteke Sarajeva - Odjeljenje Dobrinja. Gosti druženja bili su učenici srednjih škola Prve gimnazije, Četvrte gimnazije i Pete gimnazije sa bibliotekarima, a gost predavač ovog susreta bio je književnik Hadžem Hajdarević. stručni saradnik Instituta za jezik. U razgovoru sa učenicima rekao je, između ostalog, da je jezik osnovni prostor čovjekove slobode, a da bi očuvali i njegovali maternji jezik kao i jezik drugih kultura moramo znati da je jezik taj koji nas spaja a ne razdvaja.

Zimski raspust u Biblioteci

5./30.1.2015.

Biblioteka Sarajeva i ove godine organizuje "Zimski raspust u Biblioteci". Cilj je da djeca provedu vrijeme u Biblioteci na edukativan, kreativan i zabavan način u vrijeme trajanja školskog raspusta, od 5.1. do 30.1.2015. godine.UVEĆAJ PLAKAT

Odjeljenja Biblioteke u kojima se realizira "Zimski raspust" su:

Odjeljenje za djecu i mlade, Radićeva br. 7
Odjeljenje Vratnik, Mustafe Dovadžije br.17
Odjeljenje Otoka, Žrtava Fašizma br.1
Odjeljenje Alipašin most II, Kasima Hadžića br.6
Odjeljenje Trg Nezavisnosti br. 13
Odjeljenje Dobrinja, Omladinski radnih brigada br.2
Odjeljenje Hadžići, Hadželi br.151

PREGLED PROGRAMSKIH AKTIVNOSTI - OVDJE


 


E-knjige: Više od 150 naslova monografskih i serijskih publikacija, razglednice Sarajeva, arhivska i arheološka građa Bosne i Hercegovine, kartografska građa...

Digitalne publikacije ce zamijeniti stampane?
Da, u potpunosti
Djelimicno (podjednako ce ostati u upotrebi oba medija)
Samo odredjene vrste publikacija (npr, novine i casopisi)
Ne

Pogledaj rezultateA. Hemon: Knjiga mojih života
B. Sejranović: Ljepši kraj
D. Džamonja: Ako ti jave da sam pao
F. Šehić: Knjiga o Uni
E. Karić: Slučajno čovjek
F. Begović: Begovi su pali na tjeme
F.Edgü: To godišnje doba u Hakâriju
H. Murakami: Norveška šumal
J. Barnes: Pretresanje
P. Torday: Lov na losose u Jemenu
A. Baricco: Emmaus
W. Styron: Sofijin izbor
A. Maalouf: U ime identiteta
J. Ortega y Gasset: Pobuna masa
L. Manford: Kultura gradova
N. Wolf: Mit o ljepoti
R. Konstantinović: Filozofija palanke
G. Cooper: Knjiga mrtvih duša
G. Musso: Djevojka od papira
K. Hossein: A planine su odjekivale


TOP 5 - Preporuke i prikazi knjiga

Biblioteke u sistemu COBISS.BH
KANTON SARAJEVO
 
Akademija nauka i umjetnosti BiH
Akademija scenskih umjetnosti
Arhitektonski fakultet
BH Telecom
Biblioteka IMIC-a
Biblioteka Sarajeva
Biblioteka za slijepa i slabovidna lica
Ekonomski fakultet
Fakultet političkih nauka
Fakultet za kriminalisitku
Filozofski fakultet
Građevinski fakultet
Katolički bogoslovni fakultet
Muzička akademija
Nacionalna i univerzitetska biblioteka
Parlamentarna skupština BiH
Pravni fakultet
Prirodno-matematički fakultet
Stomatološki fakultet sa klinikama
Veterinarski fakultetMultilingual UDC Summary

s
s
Arhiva   

©2007 BuonArte.com