Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Okrugli stol: VIZIJA PROŠLOSTI

P.E.N. Centar u BiH Vas srdačno poziva na prvi u nizu okruglih stolova na temu VIZIJA PROŠLOSTI, koji se održava u saradnji sa Biblioteka Sarajeva i uz finansijsku podršku Ministarstva kulture i sporta KS.

Okrugli sto „Vizija prošlosti” za svoju krovnu temu ima reinterpretacije naše novije historije u književnim djelima i historiografiji te njihovoj ulozi u konstituisanju narativa o identitetima u javnom diskursu. Brojne polemike koje su vođene u domaćim medijima posljednjih godina ukazuju na to da se i u političkoj krizi kroz koju BiH danas prolazi reflektuje fantomski sukob knjiga i ideja, jednostranih interpretacija naše novije prošlosti, propagiranih zabluda i trivijalnih nacionalističkih stereotipa.