Skip to content Skip to footer
 Ustav Kantona Sarajevo
 Zakon o radu FBiH
 Zakon o ustanovama
 Uredba o postupku prijema u radni odnos u javnom sektoru na teritoriji Kantona Sarajevo
 Zakon o bibliotečkoj djelatnosti
 Zakon o javnim nabavkama BiH
 Zakon o zaštiti kulturne baštine
 Kolektivni ugovor za djelatnost kulture u Kantonu Sarajevo
 Pravilnik o stručnim zvanjima u bibliotečkoj djelatnosti
 Pravila JU Biblioteka Sarajeva
 Odluka o izmjenama i dopunama Pravila JU Biblioteka Sarajeva
 Pravilnik o radu JU Biblioteka Sarajeva
 Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji poslova i radnih zadataka u JU Biblioteka Sarajeva
 Pravilnik o platama i drugim naknadama u JU Biblioteka Sarajeva
 Pravilnik o izmjeni i dopuni pravilnika o platama i drugim naknadama
 Druga izmjena i dopuna Pravilnika o platama i drugim naknadama
 Pravilnik o uslovima za osnivanje i rad biblioteka
 Pravilnik o zaštiti na radu JU Biblioteka Sarajeva
 Pravilnik o zaštiti od požara JU Biblioteka Sarajeva
 Uputstva za formiranje zavičajne zbirke u narodnim bibliotekama
 Pravilnik o tehničko-zaštitnim i drugim mjerama za čuvanje bibliotečke građe
 Pravilnik o zaštiti bibliotečke građe specijalnih zbirki
 Pravila za bibliotečko poslovanje u pozajmnom odjeljenju
 Pravilnik o korištenju građe specijalnih zbirki
 Pravilnik o uvjetima za obavljanje matičnih poslova bibliotečke djelatnosti
 Pravilnik o stručnom usavršavanju, obrazovanju i polaganju pripravničkih i stručnih ispita u JU Biblioteka Sarajeva
 Pravilnik o javnim nabavkama JU Biblioteka Sarajeva
 Pravilnik o korištenju vlastitih javnih prihoda JU Biblioteka Sarajeva
 Pravilnik o načinu formiranja cijena usluga JU Biblioteka Sarajeva
 Pravilnik o postupku prodaje stalnih sredstava JU Biblioteka Sarajeva
 Pravilnik o postupku internog prijavljivanja korupcije i zaštiti prijavitelja u JU „Biblioteka Sarajeva“
 Plan integriteta JU “Biblioteka Sarajeva”