VIDEO/Čitanje kao lijek

Čitanje nije samo terapija. Čitanje je prevencija. Kako se čitanjem osloboditi straha, anksioznosti, tuge, stresa… Kako čitanjem do samospoznaje?

Biblioteka i izazovi cyber kulture

Koristeći prednosti modernih tehnologija, ali još uvijek primarno zadržavajući i tradicionalan način bibliotečkog rada, Biblioteka Sarajeva nastoji zadovoljiti potrebe