Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Članstvo

 • Korisnik Biblioteke Sarajeva može postati svaki građanin Kantona Sarajevo, odnosno Bosne i Hercegovine ako ima stalno, privremeno ili povremeno boravište na području Kantona Sarajevo.
 • Upis se može obaviti u svakom pozajmnom odjeljenju Biblioteke Sarajeva.
 • Prilikom upisa u Biblioteku potrebno je predočiti ličnu kartu ili neki drugi identifikacijski dokument, a za djecu dokument roditelja ili staratelja.
 • Korisniku Biblioteke se nakon upisa izdaje članska karta koja vrijedi 12 mjeseci od datuma izdavanja.
 • Korisnik prilikom upisa bibliotekaru ostavlja svoju e-mail adresu putem koje će dobiti pristupni obrazac za korištenje mobilne aplikacije mCOBISS i online servisa Moja biblioteka.
 • Svaki korisnik mora imati svoju člansku kartu koju je dužan pokazati na zahtjev bibliotekara prilikom korištenja bibliotečkih usluga.
 • Ukoliko korisnik izgubi člansku kartu, dužan je to prijaviti i tražiti da mu se izda duplikat. Izdavanje duplikata članske karte je 5,00 KM.
 • Prava korisnika Biblioteke Sarajeva su neprenosiva.

Članarina za korištenje usluga Biblioteke Sarajeva

 • godišnja članarina za sva pozajmna odjeljenja – 15,00 KM
 • mjesečna članarina za Dječiju čitaonicu – 50,00 KM
 • godišnja članarina za Američki kutak – besplatno

Uvjeti korištenja bibliotečkih usluga

 • Usluge Biblioteke Sarajeva mogu koristiti samo članovi Biblioteke.
 • Korisnici Biblioteke mogu uz konsultaciju sa matičnim bibliotekarom koristiti sva pozajmna odjeljenja koja su u mreži Biblioteke Sarajeva, pod uvjetom da u drugim pozajmnim odjeljenjima nemaju zaduženu bibliotečku građu.
 • Ukoliko korisnik Biblioteke traži građu koja se trenutno ne nalazi u fondu tj. koja je na čitanju kod drugog korisnika, može putem mobilne aplikacije mCOBISS, putem online servisa Moja biblioteka ili pismenim zahtjevom u pozajmnom odjeljenju izvršiti rezervaciju, odnosno narudžbu iste.
 • Bibliotečka građa iznajmljuje se na 15 dana, odnosno 30 dana ako se radi o stručnoj literaturi. Knjige koje su na popisu obavezne lektire za osnovne i srednje škole iznajmljuju se na period od sedam (7) dana.
 • Korisnik ima pravo produžiti rok za vraćanje pozajmljene bibliotečke građe. Produženje roka vraćanja bibliotečke građe moguće je izvršiti koristeći mobilnu aplikaciju mCOBISS ili online servis Moja biblioteka.
 • Korisnik koji ne vrati na vrijeme pozajmljenu bibliotečku građu, dužan je platiti naknadu za svaki dan zakašnjenja. Visinu naknade kao i troškove opomene utvrđuje Biblioteka Sarajeva.
 • Korisnik je dužan čuvati pozajmljenu bibliotečku građu od oštećenja ili gubitka, u protivnom Biblioteka ima pravo naplatiti novčanu naknadu za oštećenu ili izgubljenu građu.

Izvan Biblioteke Sarajeva ne pozajmljuje se sljedeća bibliotečka građa:

 • obavezni/arhivski primjerak
 • sva građa koja se čuva u specijalnim zbirkama: Zavičajna zbirka, Sarajevska zbirka, zbirka sitne građe (razglednice, fotografije, plakati, leci i sl.), sva građa izdana do 1945. godine, zbirka spomeničke građe
 • knjige koje sadrže vrijedne likovne priloge, crteže, geografske karte i sl.
 • priručnici (enciklopedije, leksikoni, rječnici, bibliografije, imenici itd.)
 • serijske publikacije (novine, časopisi, zbornici itd.)
 • posebni otisci i rariteti.

U iznimnim slučajevima Biblioteka može na temelju posebnog, pismenog zahtjeva odobriti pozajmicu spomenute građe izvan Biblioteke.

Na temelju pismenih zahtjeva korisnika Biblioteka izrađuje fotokopije i digitalizirane zapise građe koja se nalazi u njenom fondu, a u skladu sa Zakonom o autorskom pravu te Zakonom o bibliotečkoj djelatnosti.

 

  Besplatan pristup internetu imaju svi članovi Biblioteke Sarajeva.