Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Dan Biblioteke Sarajeva – obilježavanje 75 godina rada

Javna ustanova Biblioteka Sarajeva obilježava 75 godina rada i tim povodom će u ponedjeljak, 9.5.2022. godine u 14.00 sati, biti upriličen Dan Biblioteke u Multimedijalnom centru Mak (Alipašina 6a).

Od svojih početaka, sada već daleke 1947. godine, Biblioteka se transformisala od male mjesne (tadašnje rejonske) biblioteke, preko općinskih biblioteka i područnih ogranaka, do gradske odnosno danas kantonalne javne biblioteke – moderne kulturno-obrazovne ustanove.

Danas je javna ustanova Biblioteka Sarajeva jedna od 13 ustanova kulture u Kantonu Sarajevo. Trenutno ima 52 zaposlena radnika, mrežu od 16 pozajmnih odjeljenja na prostoru Kantona, čitaonice, te posebne depoe za čuvanje vrijedne i raritetne građe i periodičnih publikacija. Biblioteka posjeduje vrijedne kolekcije knjiga od kojih se neke ubrajaju u spomenike kulture. Kao posebni fondovi izdvajaju se Zavičajna, Sarajevska i Spomenička zbirka, fond strane knjige, digitalizirana kolekcija i elektronske knjige, multimedijalna građa, te zbirke edukacionih sredstava za najmlađe. Biblioteka ima i značajnu ulogu u doprinosu unapređenja obrazovnog nivoa stanovništva i očuvanju kulturne baštine, a kao kulturno, informacijsko i multimedijalno središte Sarajeva svojim građanima, a i gostima grada, osigurava pristup informacijama i kulturnim sadržajima za potrebe stručnog i naučnog rada, cjeloživotnog učenja, informiranja i razonode.

Jedan od ciljeva Biblioteke jeste da podrži i osigura osnovne uvjete za kulturni razvitak pojedinca i društvenih skupina te da kroz svoje programske aktivnosti i usluge na viši nivo podigne kvalitetu kulturnog života lokalne zajednice. Biblioteka kontinuirano radi na nabavci nove/aktuelne bibliotečke građe, čuvanju i zaštiti stare i rijetke knjige i periodike, osigurava pristup lokalnim, regionalnim i globalnim izvorima znanja i informacija, prati savremeni razvoj bibliotečke djelatnosti u svijetu, te inicira i predlaže primjenu modernih, efikasnih i cjelovitih rješenja i dostignuća u ovoj djelatnosti. Procesom digitalizacije daje poticaj razvoju kreativne industrije u okviru institucija kulture, upravljanju trajnim arhivima, demokratizaciji pristupa javnom dobru i podizanju nivoa svijesti o značaju i potrebi zaštite dokumentarnog naslijeđa.