Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Javna nabavka profesionalne opreme za digitalizaciju knjiga i serijskih publikacija

Na osnovu Zakona o javnim nabavkama BiH (“Službene novine BiH”, broj 39/14 i 59/22), Pravilnika o javnim nabavkama JU Biblioteka Sarajeva broj: 01-1-77/23, te Plana javnih nabavki JU Biblioteka Sarajeva za 2024. godinu br. 01-1-65/24 od 18.1.2024. godine i člana 50. Pravila JU Biblioteka Sarajeva pokreće se postupak javne nabavke profesionalne opreme za digitalizaciju knjiga i serijskih publikacija (Odluka br. 08-1-409/24 od 28.3.2024. godine). Javna nabavka provest će se putem konkurentskog zahtjeva za dostavu ponuda, u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama, podzakonskim aktima i internim aktima Biblioteke.
Broj obavještenja o nabavci: 2780-7-1-15-3-4/24 (29.3.2024. godine)

Tenderska dokumentacija – ovdje

Tenderska dokumentacija (Izmjena) – ovdje