Godišnja članarina 15 KM

0
Godina
0
Odjeljenja
0
Čitaonica
0
Zaposlenih
Javne ustanove kulture u Kantonu Sarajevo

Javna ustanova Biblioteka Sarajeva

Mis Irbina 4 | 71000 Sarajevo

Telefon: ++387 33 44 45 80
Administracija: ++387 33 26 50 30

E-mail: info@bgs.ba | administracija@bgs.ba

ID broj: 4200301270007

© JU Biblioteka Sarajeva {{Y}}. Powered by: VirtualOffice