Ministar Avdić posjetio Biblioteku Sarajevo: Zajednički ubrzati digitalizaciju čitalačkih sadržaja

Ministar kulture i sporta KS Samir Avdić i pomoćnica ministra za kulturu Lejla Mujkić posjetili su danas JU “Biblioteka Sarajeva” gdje ih je v.d. direktorica ove ustanove Emira Marić-Jašarević detaljnije upoznala o aktivnostima koje realizira ova ustanova.

Kako je istakla direktorica, JU “Biblioteka Sarajeva” nastoji zadovoljiti potrebe šire čitalačke publike kroz brojne aktivnosti koje jačaju interes za knjigu i čitanje, što je jedan od temeljnih i najvažnijih zadataka javnih biblioteka. Također, Biblioteka organizira i izložbe, književne programe, seminare, predavanja, tribine, dječije radionice itd. Na web stranici www.bgs.ba su na jednom mjestu dostupne sve relevantne informacije o radu Biblioteke, a korisnicima su na raspolaganju elektronski katalog COBISS kao i drugi zanimljivi sadržaji.

Nažalost, broj digitaliziranih publikacija u posjedu Biblioteke ne prelazi 2.000 bibliotečkih jedinica što je neznatna brojka u odnosu na velike evropske i svjetske repozitorije.

“U daljem radu Biblioteke planirano je objedinjavanje i koordinacija procesa digitalizacije kulturno-historijske baštine (digitalizacija/remedijalizacija zbirki, fondova i rariteta u javnom vlasništvu) na području Kantona Sarajevo u skladu sa UNESCO-vim smjernicama za projekte digitalizacije (IFLA) i standardima Evropske unije.”, najavila je Marić- Jašarević.

Biblioteka u svom sastavu ima 17 pozajmnih odjeljenja i dvije specijalizirane čitaonice. Dva pozajmna odjeljenja su isključivo odjeljenja za djecu i mlade – Dječija biblioteka i dječija čitaonica Radićeva i Dječija kuća u kojima se kontinuirano realiziraju različiti programi edukativno/kreativnog sadržaja, a sve sa ciljem promocije kulture čitanja i poticanja pismenosti od najranije dobi sa posebnim osvrtom na razvijanje predčitalačkih vještina.

Prema riječima ministra Avdića, Biblioteka ima zanimljivih i raznovrsnih sadržaja kao i potencijala još šireg djelovanja u promociji i povećanja interesa za knjigom i čitanjem.

“Budući zajednički napori trebaju biti usmjereni na bržu i obuhvatniju digitalizaciju publikacija što će svakako književne i stručne sadržaje učiniti dostupnijim čitalačkoj publici”, poručio je ovom prilikom ministar Avdić.

lamija.bojadzic 10.05.2021
Izvor: vlada.ks.gov.ba/aktuelnosti/novosti/ministar-avdic-posjetio-biblioteku-sarajevo

Objavi ovu vijest na svom profilu