Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Ministar Avdić posjetio Biblioteku Sarajevo: Zajednički ubrzati digitalizaciju čitalačkih sadržaja

Ministar kulture i sporta KS Samir Avdić i pomoćnica ministra za kulturu Lejla Mujkić posjetili su danas JU “Biblioteka Sarajeva” gdje ih je v.d. direktorica ove ustanove Emira Marić-Jašarević detaljnije upoznala o aktivnostima koje realizira ova ustanova.

Kako je istakla direktorica, JU “Biblioteka Sarajeva” nastoji zadovoljiti potrebe šire čitalačke publike kroz brojne aktivnosti koje jačaju interes za knjigu i čitanje, što je jedan od temeljnih i najvažnijih zadataka javnih biblioteka. Također, Biblioteka organizira i izložbe, književne programe, seminare, predavanja, tribine, dječije radionice itd. Na web stranici www.bgs.ba su na jednom mjestu dostupne sve relevantne informacije o radu Biblioteke, a korisnicima su na raspolaganju elektronski katalog COBISS kao i drugi zanimljivi sadržaji.

Nažalost, broj digitaliziranih publikacija u posjedu Biblioteke ne prelazi 2.000 bibliotečkih jedinica što je neznatna brojka u odnosu na velike evropske i svjetske repozitorije.

U daljem radu Biblioteke planirano je objedinjavanje i koordinacija procesa digitalizacije kulturno-historijske baštine (digitalizacija/remedijalizacija zbirki, fondova i rariteta u javnom vlasništvu) na području Kantona Sarajevo u skladu sa UNESCO-vim smjernicama za projekte digitalizacije (IFLA) i standardima Evropske unije – najavila je Marić-Jašarević.

Biblioteka u svom sastavu ima 16 pozajmnih odjeljenja i dvije specijalizirane čitaonice. Dva pozajmna odjeljenja su isključivo odjeljenja za djecu i mlade – Dječija biblioteka i čitaonica u Radićevoj ulici i Dječija kuća u Novom Sarajevu u kojima se kontinuirano realiziraju različiti programi edukativno/kreativnog sadržaja, a sve s ciljem promocije kulture čitanja i poticanja pismenosti od najranije dobi sa posebnim osvrtom na razvijanje predčitalačkih vještina.

Prema riječima ministra Avdića, Biblioteka ima zanimljivih i raznovrsnih sadržaja kao i potencijala još šireg djelovanja u promociji i povećanja interesa za knjigom i čitanjem.

Budući zajednički napori trebaju biti usmjereni na bržu i obuhvatniju digitalizaciju publikacija što će svakako književne i stručne sadržaje učiniti dostupnijim čitalačkoj publici – poručio je ovom prilikom ministar Avdić.