U “Dječijoj kući”, općina Novo Sarajevo, nalazi se sedamnaesto pozajmno odjeljenje JU “Biblioteka Sarajeva” i jedno je od rijetkih koje je namjenski građeno da bude bibliotečki prostor. Na 120 kvadratnih metara nalazi se galerija, čitaonica sa 15 čitalačkih mjesta, te prostor sa policama u kojima je izloženo oko 8.000 knjiga za djecu i omladinu – osim slikovnica i pojmovnika namijenjenih djeci predškolskog uzrasta, posjeduje i veliki izbor dječije književnosti i obavezne lektire, stripova, a korisnicima će na raspolaganju biti i računari, elektronski čitači knjiga, micro:bit-ovi (mikro računari) na kojima će se mladi korisnici podučavati osnovama programiranja i sl. Također, planirano je da se u biblioteci održavaju i razni obrazovni, kulturni i programski sadržaji koji su prilagođeni djeci i mladima, poput škole stripa, tematskih / kreativnih radionica… a sve to da bi obogatili svoje znanje i razvili vlastitu kreativnost još u najranijem dobu.

ADRESA: Grbavička bb  | OPĆINA: Novo Sarajevo | TELEFON: +387 (0)33 81 10 10  | RADNO VRIJEME: radnim danom od 8 do 16 sati; srijedom od 10 do 18 sati | FACEBOOK: