Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Mješovito pozajmno odjeljenje, smješteno u Novom Gradu, naselje Dobrinja, osim knjižnog fonda u slobodnom pristupu posjeduje i dio bibliotečke građe (leksikoni, rječnici, enciklopedije…) namijenjene samo za korištenje u čitaonici, kapaciteta šest čitalačkih mjesta. U prostorijama ovog odjeljenja nalazi se i manji depo u kojem je smještena periodika (Službeni list FNRJ od 1948.–1989.; Borba od 1946.–1990.; Politika 1940.–1989…).

 

ADRESAOmladinskih radnih brigada 2
OPĆINANovi Grad
TELEFON++ 387 (0) 33 46 42 94
RADNO VRIJEMEponedjeljak, utorak, četvrtak i petak: 8.00-16.00 | srijeda: 10.00-18.00
ZAPOSLENIBerina Bašić – Bibliotekar, voditelj odjeljenja
Aida Rašidović – Knjižničar – odjeljenje