Pitanja i Poslovnik o radu Komisije za provođenje procedure prijema radnika na određeno vrijeme

U skladu sa članom 8. Uredbe o postupku prijema u radni odnos u javnom sektoru na teritoriji Kantona Sarajevo („Službene novine KS“, broj 19/21) i Rješenjem o imenovanju Komisije za provođenje postupka prijema u radni odnos na određeno vrijeme do godinu dana, na upražnjeno radno mjesto „voditelj Službe za pravne i opće poslove“ broj 01-4-1081/21 od 21.9.2021. godine, na svojoj 1. (prvoj) konstituirajućoj sjednici održanoj dana 22.9.2021. godine, Komisija je donijela POSLOVNIK O RADU. Prema članu 12. ovog Poslovnika, Komisija utvrđuje ispitna pitanja i kriterije za pismeni i usmeni ispit na osnovu kojih će se izvršiti bodovanje kandidata, te pitanja, listu propisa i literaturu iz oblasti iz kojih će se polagati pismeni i usmeni dio ispita. Na 2. (drugoj) sjednici održanoj dana 27.9.2021. godine Komisija je sastavila ispitna pitanja te će ista biti javno dostupna na zvaničnoj web stranici Biblioteke – www.bgs.ba prije raspisivanja Javnog konkursa.

 

 

PITANJA

 

POSLOVNIK O RADU KOMISIJE

 

Literatura odnosno pravni akti Biblioteke Sarajeva dostupni OVDJE

Objavi ovu vijest na svom profilu