Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Restauracija i reparacija knjiga u Američkom kutku Sarajevo

U Američkom kutku Biblioteke Sarajeva su, u okviru Makerspace programa, održane dvije radionice: “Restauracija i reparacija knjiga”. U teorijskom dijelu Radionice polaznici su se upoznali sa osnovnim pojmovima, historijatom i glavnim razlikama između konzerviranja, restauracije i reparacije, Praktični dio posvećen je reparaciji oštećenih listova sa flis papirom te pravljenje i ušivanje knjižnog bloka.