Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Sastanak sa predstavnicama Instituta za razvoj mladih – KULT

U prostorijama JU Biblioteka Sarajeva, na inicijativu direktorice Mr. Merime Lendo, u srijedu, 15.9.2021. godine, održan je sastanak sa predstavnicama Instituta za razvoj mladih KULT. Tema sastanka bila je uspostavljanje saradnje između JU Biblioteka Sarajeva i nevladinih organizacija. Cilj povezivanja sa nevladinim organizacijama je težnja ka transparentnosti u radu Ustanove kada su u pitanju svi segmenti rada i poslovanja, od procesa zapošljavanja do provođenja procedura javnih nabavki, istakla je direktorica Lendo.

Predstavnice Instituta za razvoj mladih KULT su izrazile želju za održavanjem i jačanjem ovakve saradnje, budući da je misija Instituta za razvoj mladih KULT da razvija i zagovara pravna i druga strateška rješenja, te da gradi i jača kapacitete udruženja i vlasti u BiH i regiji, za uspješnu i održivu politiku prema mladima prvenstveno, ali i u segmentu koji se odnosi na kreiranje politika i strateških dokumenata za borbu protiv korupcije i sprečavanje zloupotreba u javnom sektoru.