Služba za informaciono-referalne usluge predstavlja referalni centar i savjetuje korisnike u pronalaženju i korištenju informacijskih izvora i usluga, pruža pomoć u pretraživanju bibliotečkih kataloga i sekundarnih izvora (bibliografija, vodiča) i pomoć pri izradi bibliografskih popisa na određenu temu, složenih tematskih i retrospektivnih pretraživanja, te pruža usluge poduke.

ADRESA: Mis Irbina 4 | OPĆINA: Centar | TELEFON: +387 (0)33 44 45 80 | RADNO VRIJEME: radnim danom od 8 do 16 sati