Služba za rad sa korisnicima bibliotečkih usluga organizira rad sa korisnicima svih uzrasta i struktura koji se odvija u našim pozajmnim odjeljenjima. Svojim članovima, pored fonda u slobodnom pristupu, nudi i posebno čuvanu bibliotečku građu pohranjenu u specijalnim depoima i dostupnu u čitaonicama. Bibliotekari-informatori pružaju stručnu pomoć u pronalaženju odgovarajuće literature za tematske zahtjeve, referate, maturske, seminarske i studijske radove, pomažu pri korištenju kataloga, vrše usluge rezervacije i daju relevantne informacije o fondovima Biblioteke Sarajeva. Lisni katalozi (abecedni i stručni), kao i online elektronske baze podataka, dostupni su svim našim korisnicima.

ADRESA: Mis Irbina 4 | OPĆINA: Centar | TELEFON: +387 (0)33 44 45 80 | RADNO VRIJEME: radnim danom od 8 do 16 sati