Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Služba za rad sa korisnicima bibliotečkih usluga organizira rad sa korisnicima svih uzrasta i struktura koji se odvija u pozajmnim odjeljenjima i čitaonicama. Svojim članovima, pored fonda u slobodnom pristupu, nudi i posebno čuvanu bibliotečku građu pohranjenu u specijalnim depoima i dostupnu u čitaonicama. Bibliotekari i knjižničari pružaju stručnu pomoć u pronalaženju odgovarajuće literature za tematske zahtjeve, referate, maturske, seminarske i studijske radove, pomažu pri korištenju kataloga, vrše usluge rezervacije i daju relevantne informacije o fondovima Biblioteke.

 

ADRESAMis Irbina 4
OPĆINACentar
TELEFON++ 387 (0) 33 22 22 00
RADNO VRIJEMEponedjeljak-petak: 8.00-16.00
ZAPOSLENIAmela Đelilović-Malešević – Voditelj službe