Služba za zavičajnu zbirku i bibliografiju prikuplja, organizira i stručno obrađuje Zavičajnu zbirku kao i ostale specifične kolekcije koje se svojim sadržajem odnose na područje grada Sarajeva i njegove okoline. Zavičajna i Sarajevska zbirka, kao i Spomenička i Sitna štampana građa, koja se čuva u posebnim depoima Biblioteke Sarajeva, predstavlja ujedno najreprezentativniji i najvrjedniji dio fonda. Tu se posebno izdvajaju: Sarajevski cvjetnik (1868–1872), Prva čitanka (1868), Glasnik Zemaljskog muzeja (1888), Sarajevski kompas (1921); zatim Bosanska vila, Narodna pravda, Vakat, Behar, Novi Behar i druge serijske i monografske publikacije, kao i rukopisi, plakati i ostali bibliotečki materijal koji je danas od značajne kulturno-historijske vrijednosti.

ADRESA: Mis Irbina 4 | OPĆINA: Centar | TELEFON: +387 (0)33 20 21 86 | RADNO VRIJEME: radnim danom od 8 do 16 sati | FACEBOOK: