Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Služba za zavičajnu zbirku i bibliografiju u skladu sa Zakonom o bibliotečkoj djelatnosti organizira Zavičajnu zbirku kao i ostale specifične kolekcije (stara i rijetka knjiga, spomenička građa, spomenička periodika, legati i sl.) unutar Biblioteke, zatim samostalno i u saradnji sa ostalim bibliotekama obrazuje, prikuplja, stručno obrađuje, čuva i istražuje zavičajnu zbirku i objavljuje rezultate tih istraživanja te daje na korištenje bibliotečku građu u skladu sa Zakonom o bibliotečkoj djelatnosti. Služba također istražuje fond Biblioteke te vrši izradu bibliografija, različitih kataloga i popisa, biltena i ostalih bibliotečkih publikacija.

 

ADRESAMis Irbina 4
OPĆINACentar
TELEFON++ 387 (0) 33 20 21 86
RADNO VRIJEMEponedjeljak-petak: 8.00-16.00
ZAPOSLENIEsma Bajraktarević-Rožman – Voditelj službe