Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Osnovnu djelatnost Biblioteke prati koordinirani rad stručnih Službi:

  • Služba za nabavku i stručnu obradu bibliotečke građe
  • Služba za zavičajnu zbirku i bibliografiju
  • Služba za rad sa korisnicima bibliotečkih usluga
  • Služba za informaciono-referalne usluge
  • Služba za razvoj, matične poslove i edukaciju
  • Služba za informacijsku djelatnost i digitalizaciju
  • Služba za marketing i izdavačku djelatnost
  • Služba za pravne poslove
  • Služba za ekonomsko-finansijske i opće poslove