Akti

Opći akti JU Biblioteka Sarajeva Kolektivni ugovor za djelatnost kulture u Kantonu Sarajevo Zakon o javnim nabavkama BiH Plan javnih nabavki JU Biblioteka Sarajeva za 2021. godinu / Izmjene i dopune   ZAKONI Zakon o radu FBiH Zakon o bibliotečkoj djelatnosti   PRAVILNICI Pravila JU Biblioteka Sarajeva Pravila za bibliotečko poslovanje u pozajmnom odjeljenju Pravilnik

Naslovna

BIBLIOTEKABiblioteka Sarajeva ima 16 pozajmnih odjeljenja na području Kantona Sarajevo, u okviru kojih su još i Centralna čitaonica, Dječija čitaonica, Njemačka čitaonica i Američki kutak.ČLANARINAGodišnja članarina za sva pozajmna odjeljenja iznosi 15 KM, za Njemačku čitaonicu 20 KM, dok je upis u Američki kutak besplatan. Mjesečna članarina za Dječiju čitaonicu je 50 KM. OBAVJEŠTENJA Radno

Biblioteka i izazovi cyber kulture

Koristeći prednosti modernih tehnologija, ali još uvijek primarno zadržavajući i tradicionalan način bibliotečkog rada, Biblioteka Sarajeva nastoji zadovoljiti potrebe