Akti

Opći akti JU Biblioteka Sarajeva Kolektivni ugovor za djelatnost kulture u Kantonu Sarajevo Zakon o javnim nabavkama BiH   ZAKONI Zakon o radu FBiH Zakon o bibliotečkoj djelatnosti   PRAVILNICI Pravila JU Biblioteka Sarajeva Pravila za bibliotečko poslovanje u pozajmnom odjeljenju Pravilnik o uslovima za osnivanje i rad biblioteka Pravilnik o radu JU Biblioteka Sarajeva

Biblioteka Sarajeva web stranica

Naslovna

INFOBiblioteka ima mrežu od 17 pozajmnih odjeljenja disperziranih na području Kantona Sarajevo, u čijem sklopu su još i Centralna čitaonica, Dječija čitaonica, Njemačka čitaonica i Američki kutak. Web stranica sadrži informacije o ustanovi, radnom vremenu, lokacijama pozajmnih odjeljenja, uvjetima korištenja bibliotečkih usluga, bibliotečkoj građi, programskim aktivnostima…UPISKorisnik Biblioteke Sarajeva može postati svaki građanin Sarajeva, odnosno Bosne

Biblioteka i izazovi cyber kulture

Koristeći prednosti modernih tehnologija, ali još uvijek primarno zadržavajući i tradicionalan način bibliotečkog rada, Biblioteka Sarajeva nastoji zadovoljiti potrebe