Akti

ZAKONI Ustav Kantona Sarajevo Zakon o radu FBiH Zakon o ustanovama Uredba o postupku prijema u radni odnos u javnom sektoru na teritoriji Kantona Sarajevo Zakon o bibliotečkoj djelatnosti Zakon o javnim nabavkama BiH Zakon o zaštiti kulturne baštine   Kolektivni ugovor za djelatnost kulture u Kantonu Sarajevo   OPĆI AKTI JU BIBLIOTEKA SARAJEVA Opći

Naslovna

BIBLIOTEKABiblioteka Sarajeva ima 16 pozajmnih odjeljenja na području Kantona Sarajevo, u okviru kojih su još i Centralna čitaonica, Dječija čitaonica, Njemačka čitaonica i Američki kutak.ČLANARINAGodišnja članarina za sva pozajmna odjeljenja iznosi 15 KM, za Njemačku čitaonicu 20 KM, dok je upis u Američki kutak besplatan. Mjesečna članarina za Dječiju čitaonicu je 50 KM. OBAVJEŠTENJA Radno