Služba za informacijsku djelatnost i digitalizaciju

Služba za informacijsku djelatnost i digitalizaciju zadužena je za kreiranje i održavanje web stranice Biblioteke, te primjenu grafičkog i web dizajna, održavanje sistemskih i drugih datoteka za optimalno funkcionisanje računara i softverskih programa Biblioteke. Služba aktivno prati razvoj i primjenu informacionih sistema i tehnologija te radi na modernizaciji bibliotečkog poslovanja i stvaranju digitalnog repozitorija Biblioteke. Služba je

Biblioteka Sarajeva web stranica

Naslovna

INFOBiblioteka ima mrežu od 17 pozajmnih odjeljenja disperziranih na području Kantona Sarajevo, u čijem sklopu su još i Centralna čitaonica, Dječija čitaonica, Njemačka čitaonica i Američki kutak. Web stranica sadrži informacije o ustanovi, radnom vremenu, lokacijama pozajmnih odjeljenja, uvjetima korištenja bibliotečkih usluga, bibliotečkoj građi, programskim aktivnostima…UPISKorisnik Biblioteke Sarajeva može postati svaki građanin Sarajeva, odnosno Bosne

Digitalizirana zbirka ponovo dostupna

Nakon intervencija vezanih za izmjenu programskog koda, Biblioteka Sarajeva je ponovo omogućila pristup web stranici digitalizirane zbirke – www.digital.bgs.ba. Uživajte

Biblioteka i izazovi cyber kulture

Koristeći prednosti modernih tehnologija, ali još uvijek primarno zadržavajući i tradicionalan način bibliotečkog rada, Biblioteka Sarajeva nastoji zadovoljiti potrebe