Služba za informacijsku djelatnost i digitalizaciju

Služba za informacijsku djelatnost i digitalizaciju zadužena je za kreiranje i održavanje web stranice Biblioteke, te primjenu grafičkog i web dizajna, održavanje sistemskih i drugih datoteka za optimalno funkcionisanje računara i softverskih programa Biblioteke. Služba aktivno prati razvoj i primjenu informacionih sistema i tehnologija te radi na modernizaciji bibliotečkog poslovanja i stvaranju digitalnog repozitorija Biblioteke. Služba je

Naslovna

BIBLIOTEKABiblioteka Sarajeva ima 16 pozajmnih odjeljenja na području Kantona Sarajevo, u okviru kojih su još i Centralna čitaonica, Dječija čitaonica, Njemačka čitaonica i Američki kutak.ČLANARINAGodišnja članarina za sva pozajmna odjeljenja iznosi 15 KM, za Njemačku čitaonicu 20 KM, dok je upis u Američki kutak besplatan. Mjesečna članarina za Dječiju čitaonicu je 50 KM. OBAVJEŠTENJA Radno

Digitalizirana zbirka ponovo dostupna

Nakon intervencija vezanih za izmjenu programskog koda, Biblioteka Sarajeva je ponovo omogućila pristup web stranici digitalizirane zbirke – www.digital.bgs.ba. Uživajte

Biblioteka i izazovi cyber kulture

Koristeći prednosti modernih tehnologija, ali još uvijek primarno zadržavajući i tradicionalan način bibliotečkog rada, Biblioteka Sarajeva nastoji zadovoljiti potrebe