Akti

ZAKONI Ustav Kantona Sarajevo Zakon o radu FBiH Zakon o ustanovama Uredba o postupku prijema u radni odnos u javnom sektoru na teritoriji Kantona Sarajevo Zakon o bibliotečkoj djelatnosti Zakon o javnim nabavkama BiH Zakon o zaštiti kulturne baštine   Kolektivni ugovor za djelatnost kulture u Kantonu Sarajevo   OPĆI AKTI JU BIBLIOTEKA SARAJEVA Opći