Akti

Opći akti JU Biblioteka Sarajeva Kolektivni ugovor za djelatnost kulture u Kantonu Sarajevo Zakon o javnim nabavkama BiH   ZAKONI Zakon o radu FBiH Zakon o bibliotečkoj djelatnosti   PRAVILNICI Pravila JU Biblioteka Sarajeva Pravila za bibliotečko poslovanje u pozajmnom odjeljenju Pravilnik o uslovima za osnivanje i rad biblioteka Pravilnik o radu JU Biblioteka Sarajeva