Akti

Opći akti JU Biblioteka Sarajeva Kolektivni ugovor za djelatnost kulture u Kantonu Sarajevo Zakon o javnim nabavkama BiH Plan javnih nabavki JU Biblioteka Sarajeva za 2021. godinu / Izmjene i dopune   ZAKONI Zakon o radu FBiH Zakon o bibliotečkoj djelatnosti   PRAVILNICI Pravila JU Biblioteka Sarajeva Pravila za bibliotečko poslovanje u pozajmnom odjeljenju Pravilnik