Radno vrijeme pozajmnih odjeljenja i čitaonica JU Biblioteka Sarajeva

Prava korisnika JU Biblioteka Sarajeva su neprenosiva

Podsjećamo korisnike da se pridržavaju uputstva za prevenciju COVID-19

Prisutnost koronavirusa (SARS-CoV-2) u Kantonu Sarajevo

COVID-19 - Opći podaci i upute za građane