Članstvo

Korisnik Biblioteke Sarajeva može postati svaki građanin Kantona Sarajevo, odnosno Bosne i Hercegovine ako ima stalno ili privremeno boravište na području Kantona Sarajevo.
Upis se može obaviti u svakom pozajmnom odjeljenju Biblioteke Sarajeva.
Prilikom upisa u Biblioteku potrebno je predočiti ličnu kartu ili neki drugi identifikacijski dokument, a za djecu dokument roditelja ili staratelja.
Korisniku Biblioteke se nakon upisa izdaje članska karta koja vrijedi 12 mjeseci od datuma izdavanja.
Svaki korisnik mora imati svoju člansku kartu koju je dužan pokazati na zahtjev bibliotekara prilikom korištenja bibliotečkih usluga.
Ukoliko korisnik izgubi člansku kartu, dužan je to prijaviti i tražiti da mu se izda duplikat. Izdavanje duplikata članske karte je 3,00 KM. Izdavanje duplikata elektronske članske karte je 5,00 KM.
Prava korisnika Biblioteke Sarajeva su neprenosiva.

Članarina za korištenje usluga Biblioteke Sarajeva

  • godišnja članarina za sva pozajmna odjeljenja – 15,00 KM
  • mjesečna članarina za Dječiju čitaonicu – 50,00 KM
  • godišnja članarina za Njemačku čitaonicu – 20,00 KM
  • godišnja članarina za Američki kutak – besplatno

Uvjeti korištenja bibliotečkih usluga

Usluge Biblioteke Sarajeva mogu koristiti samo članovi Biblioteke.
Korisnici Biblioteke mogu uz konsultaciju sa matičnim bibliotekarom koristiti sva pozajmna odjeljenja koja su u mreži Biblioteke Sarajeva, pod uvjetom da u drugim pozajmnim odjeljenjima nemaju zaduženu bibliotečku građu.
Ukoliko korisnik Biblioteke traži građu koja se trenutno ne nalazi u fondu, može pismenim zahtjevom izvršiti rezervaciju, odnosno narudžbu iste.
Bibliotečka građa iznajmljuje se na 15 dana, odnosno 30 dana ako se radi o stručnoj literaturi. Knjige koje su na popisu obavezne lektire za osnovne i srednje škole iznajmljuju se na period od sedam (7) dana.
Korisnik ima pravo produžiti rok za vraćanje pozajmljene bibliotečke građe.
Korisnik koji ne vrati na vrijeme pozajmljenu bibliotečku građu, dužan je platiti naknadu za svaki dan zakašnjenja. Visinu naknade kao i troškove opomene utvrđuje Biblioteka Sarajeva.
Korisnik je dužan čuvati pozajmljenu bibliotečku građu od oštećenja ili gubitka, u protivnom Biblioteka ima pravo naplatiti novčanu naknadu za oštećenu ili izgubljenu građu.

Izvan Biblioteke Sarajeva ne pozajmljuje se sljedeća bibliotečka građa:

  • obavezni/arhivski primjerak
  • sva građa koja se čuva u specijalnim zbirkama: Zavičajna zbirka, Sarajevska zbirka, zbirka sitne građe (razglednice, fotografije, plakati, leci i sl.), sva građa izdana do 1945. godine, zbirka spomeničke građe
  • knjige koje sadrže vrijedne likovne priloge, crteže, geografske karte i sl.
  • priručnici (enciklopedije, leksikoni, rječnici, bibliografije, imenici itd.)
  • serijske publikacije (novine, časopisi, zbornici itd.)
  • posebni otisci i rariteti.

U iznimnim slučajevima Biblioteka može na temelju posebnog, pismenog zahtjeva odobriti pozajmicu spomenute građe izvan Biblioteke.

Na temelju pismenih zahtjeva korisnika Biblioteka izrađuje fotokopije i digitalizirane zapise građe koja se nalazi u njenom fondu, a u skladu sa Zakonom o autorskom pravu te Zakonom o bibliotečkoj djelatnosti.

Besplatan pristup internetu imaju svi članovi Biblioteke Sarajeva.