Podsjećamo korisnike Biblioteke Sarajeva da je i dalje važno pridržavati se uputstva za prevenciju širenja koronavirusa