Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Društvo bibliotekara organiziralo stručni skup u Fojnici

Društvo bibliotekara Federacije BiH i Udruženje bibliotekara ZDK u Fojnici su organizovali stručni skup pod nazivom „Zaštita kulturne baštine i rad u kriznim uvjetima“ koji je okupio 50-tak bibliotekara iz Žepča, Zavidovića, Bihaća, Olova, Sarajeva, Konjica, Odžaka, Viteza, Usore, Banovića, Kalesije, Maglaja, Gračanice Tešnja i Breze te eminentnih predavača sa Filozofskog fakulteta u Sarajevu, Univerzitetske i Nacionalne biblioteke BiH.

Dvodnevno okupljanje u Fojnici proteklo je u razmjeni iskustava ali i primjera dobre prakse. Kao nikada ranije, biblioteke i bibliotekari su se suočili sa velikim izazovima tokom vremena pandemije, ali su uspješno odgovorili izazovima, prilagodili se globalnom stanju i iz sve situacije izvukle samo najbolje. Jedan od zaključaka stručnog skupa bio je da biblioteke moraju biti samostalne ustanove a ne u sastavu Centara za kulturu, kako je slučaj u mnogim sredinama. Zaključeno je da se vladama na svim nivoima uputi dopis i zatraži da se ispoštuje Zakon o lokalnoj samoupravi i Zakon o bibliotečkoj djelatnosti.

„Želimo zajedno sa nadležnim ministarstvima, ali i institucijama koje se brinu o razvoju kulture i zaštiti kulturne baštine, biblioteke učiniti mjestima koja su funkcionalna, koja mogu radi u svim uvjetima, a pokazali smo da opstajemo bez obzira na uvjete u kojima se njihov rad dešava. Pandemija nam je najbolje pokazala koje su vrijednosti knjiga i informacijskih djelatnosti jer smo mi stalno bili na usluzi našim korisnicima“, kazala je Nina Bunjevac-Salkić, predsjednica Društva bibliotekara Federacije BiH. Inače, boravak u Fojnici iskorišten je i za posjetu franjevačkom samostanu „Duha Svetoga“ ali i privatnoj biblioteci Semina Sudžuku „Liber, libertas“ sa oko 10.000 knjiga.

Dodijeljena godišnja priznanja

Okupljanje je bila prilika da Udruženje bibliotekara ZDK dodijeli svoje ovogodišnje nagrade. Tako je priznanje za menadžerski rad dobila Sabina Malićbegović iz Tešnja, a za ukupan doprinos razvoju bibliotekarstva Samir Milunić iz Olova.