Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

I

Reprografske usluge (fotokopiranje, digitalizacija)

Na temelju pismenih zahtjeva za vlastite potrebe korisnika Biblioteka izrađuje fotokopije i digitalizirane zapise građe koja se nalazi u njenom fondu, a u skladu sa Zakonom o autorskom pravu te Zakonom o bibliotečkoj djelatnosti, o načinu korištenja građe u čitaonici.

II

Fotokopiranje

Biblioteka omogućuje korisnicima samostalno fotokopiranje dijelova knjige ili pojedinih članaka iz časopisa, za vlastitu upotrebu, u skladu sa Zakonom o autorskom pravu. Biblioteka radi zaštite građe zabranjuje fotokopiranje:

  • građe iz specijalnih zbirki,
  • oštećene građe,
  • restaurirane građe.

Sva građa koja se fotokopira ili skenira mora se pokazati dežurnom knjižničaru u čitaonici koji će odobriti ili uskratiti fotokopiranje odnosno skeniranje u skladu s navedenim pravilima.

Narudžbe za reprografske usluge predaju se lično knjižničaru u čitaonici.

Pravne osobe podnose pismeni zahtjev Upravi Biblioteke za izradu fotokopija i digitalnih zapisa te izuzeću određene vrijedne građe u cilju projekata od općeg kulturnog i historijskog značaja.

Reprografske usluge i digitalizacija naplaćuje se prema važećem cjenovniku.

III

Cjenovnik reprografskih usluga Biblioteke Sarajeva

Fotokopiranje

Fotokopiranje građe koja ne pripada Biblioteci (lični dokumenti, potvrde)
A4 ……. 0,10 KM
A3 ……. 0,20 KM

Usluge fotokopiranja građe iz fonda Biblioteke
A4 ……. 0,25 KM
A3 ……. 0,50 KM

Usluge fotokopiranja novinskih članaka u vlasništvu Biblioteke
A4 ……. 0,50 KM
A3 ……. 1,00 KM

Skeniranje

Usluge skeniranja i obrade pojedinačnih predložaka plošnim skenerom do formata A3
po predlošku ……. 3,00 KM


Skeniranje građe iz specijalnih zbirki, periodike i ostale građe Biblioteke
po predlošku ……. 5,00 KM
više od 10 kom. … 1,00 KM

Usluge fotokopiranja i skeniranja specijalnih zbirki u vlasništvu Biblioteke vrše se na osnovu pojedinačne procjene knjige i njene vrijednosti, samo uz odobrenje direktora Biblioteke.

IV

Elektronički mediji

Štampač (crno-bijeli)
A4 ……. 0,25 KM
A3 ……. 0,50 KM

Štampač u boji
A4 ……. 0,50 KM
A3 ……. 1,00 KM

CD / DVD ……. 2,00 KM

V

Cjenovnik bibliotečkih usluga

Naknade za korištenje bibliotečkih usluga (upisnina) – članarina za korištenje usluga pozajmnih odjeljenja:

godišnja članarina za sva pozajmna odjeljenja …………. 15,00 KM
godišnja članarina za Njemačku čitaonicu ……………… 20,00 KM
godišnja članarina za Američki kutak ………………….…… besplatno
mjesečna članarina za korištenje Dječije čitaonice ……. 50,00 KM


Naknada za izgubljenu knjigu

iznosi dvostruku cijenu koštanja knjige na tržištu (cijenu knjige poskupljuje rad uložen u njenu tehničku i stručnu obradu, a visina naknade se procjenjuje na licu mjesta na osnovu cijene izgubljene knjige)


Naknada za oštećenu knjigu

niži stepen oštećenja ……. 20% od dvostruke cijene koštanja knjige
viši stepen oštećenja …….. 50% od dvostruke cijene koštanja knjige
potpuno oštećenje ………… dvostruka cijena koštanja knjige


Naknada za kašnjenje – slanje opomena zbog neredovnog vraćanja knjiga

prva opomena (nakon 15 dana zakašnjenja) ….…. 5,00 KM
druga opomena (nakon 30 dana zakašnjenja) …. 10,00 KM
treća opomena direktora Biblioteke …….…………. 15,00 KM
za svaki dan zakašnjenja (po jednom danu) ……… 0,20 KM


Naknade za usluge fotokopiranja

Fotokopiranje (crno-bijelo) format A4
od 1 do 50 stranica (po jednoj stranici) ….…….. 0,10 KM
od 50 do 100 stranica (po jednoj stranici) …….. 0,09 KM
od 100 do 500 stranica (po jednoj stranici) ….. 0,08 KM
od 500 do 1000 stranica (po jednoj stranici) … 0,07 KM
više od 1000 stranica (po jednoj stranici) …….. 0,06 KM


Fotokopiranje (crno-bijelo) format A3

za jednu stranicu ……………………………….. 0,20 KM
za više stranica (po jednoj stranici) ………. 0,18 KM


Naknada za izgubljenu člansku kartu

izdavanje duplikata članske karte ………………………. 3,00 KM
izdavanje duplikata elektronske članske karte ……. 5,00 KM

VI

Upisnina novih članova – korisnika usluga, saglasno ovoj Odluci, teče od dana upisa i traje godinu dana počev od dana upisa.