Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Završen Kurs samoodbrane za žene u organizaciji Američkog kutka Sarajevo

Ove godine Američki Kutak Sarajevo organizirao je tokom mjeseca marta besplatan Kurs samoodbrane za žene kako bi na taj način obilježio Woman History Month (Mjesec ženske historije) – mjesec rezerviran za odavanje počasti ženama, kada se slave njihova postignuća i doprinosi i ističe važnost njihovog osnaživanja. Ovo je bio i naš osmomartovski poklon njima.
Obuka za samoodbranu žena pojavila se početkom dvadesetog vijeka u Sjedinjenim Državama i Velikoj Britaniji, paralelno s pokretom za ženska prava i pravo glasa. Samoodbrana za žene je mnogo širi pojam od fizičke odbrane od napada – samoodbrana ustvari počinje puno prije fizičkog napada koji zapravo predstavlja samo njenu eskalaciju. Žene imaju i pravo i sposobnost da se zaštite a pravilni trening u vještini samoodbrane pomaže ženama da upotrijebe protivnikove osobine protiv njih.


Tokom pet treninga, na koje se prijavio rekordan broj žena razne životne dobi, a koji su vodili iskusni treneri, polaznice su savladale osnove samoodbrane.
– Kako zauzeti pravilan odbrambeni / borbeni stav koji će nam omogućiti stabilnost a istovremeno otežati napadaču njegove namjere.
– Radili smo na usavršavanju ručnih i nožnih tehnika bazirajući se na udarce u najefektnija mjesta – Adamovu jabučicu, slabine, vrh brade…
– Kako uspješno izvesti udarce laktovima, glavom, koljenom te koji su to najefektniji načini kojima možemo zbuniti napadača i osigurati sebi priliku za bijeg.
– Učili smo kako postupiti u situacijama u kojima se možemo naći u toku napada te kako snagu napadača okrenuti u svoju korist.
– Radili smo simulacije stvarnih napada i najčešćih situacija koje se u napadima usmjerenim ka ženama dešavaju.
– Na treninzima smo uvježbavali tehnike kroz raznovrsne drilove koji simuliraju realnu situaciju mogućih napada, a tu su i uvježbavanje udaraca na fokuserima, razvijanje brzine i eksplozivne snage što sve zajedno rezultira povećanjem mogućnosti odbrane u slučaju susreta sa napadačem te povećanjem samopouzdanja, brzine reakcije i fizičke kondicije.

Veliki broj prijavljenih učesnica različite životne dobi pokazatelj je potrebe za organiziranjem aktivnosti ovog tipa te koliko je učenje samoodbrane ženama važno.
Ovo je bio dio našeg programa koji ima za cilj osnaživanje žena a termin osnaživanje žena definiran je kao proces kojim žene stiču veću dominaciju i kontrolu nad vlastitim životom, okolnostima koje ga okružuju i elementima koji su dio njega.

Svim učesnicama se ovom prilikom zahvaljujemo na saradnji.