Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Biblioteka Sarajeva obilježila Nacionalni dan svjesnosti o bibliotekama

Biblioteka Sarajeva je, različitim edukativnim sadržajima, i ove godine obilježila Nacionalni dan svjesnosti o bibliotekama u Bosni i Hercegovini pod motom ℤ𝕖𝕝𝕖𝕟𝕖 𝕓𝕚𝕓𝕝𝕚𝕠𝕥𝕖𝕜𝕖.

 

U pozajmnom odjeljenju u Hadžićima organizirana je radionica za učenike II razreda osnovne škole: “Procvjetala knjiga” – istraživanje literature o botanici, pravljenje učeničkih herbarijuma i pisanje stihova.

 

U Dječjem odjeljenje u Radićevoj održana je radionica: “Mirisna biblioteka “, gdje su se djeca upoznala sa procesom sadnje i naučili nove nazive biljaka koje možemo koristiti u domaćinstvu, za zdravlje organizma i ukrasne biljke. Također, napravljen je i Zeleni kutak i Mini mirišljava bašta u biblioteci, a pripremljen je i izlog Zelena biblioteka sa slikovnicama, enciklopedijama i kreativnim radovima djece.

 

U pozajmnom odjeljenju Ćumurija organizirana je radionica za djecu “Zelena pismenost – inspiracija za održivi razvoj. Kako ideju pretvoriti u priču/akciju?” Primarni cilj radionice, koja je realizirana u saradnji sa Asocijacijom informacijskih stručnjaka – bibliotekara, arhivista i muzeologa – BAM,  je razvijanje senzibiliteta kod pojedinaca o značaju ličnih postupaka vezanih za održivi razvoj i zelene akcije. Također, cilj je razvijanje komunikacijskih vještina sa posebnom pažnjom za procese u grupi, prepoznavanje osjećaja i praćenje, aktivno slušanje uz usklađenost verbalnog i neverbalnog u odnosu na trenutno okruženje.

 

U pozajmnom odjeljenju na Dobrinji redovno se organiziraju radionice za djecu i učenike osnovnih škola. U vrijeme obilježavanja Nacionalnog dana svjesnosti o bibliotekama u posjeti su bili učenici OŠ “Skender Kulenović”.

 

U Dječijoj kući organizirana je radionica: “Šume su pluća našeg grada“, u kojoj su učestvovali polaznici vrtića „Al Alem“. Ovom radionicom je ujedno i zaokružen ciklus “Oktobar je mjesec u kojem najviše čitamo.”

 

Učenici Srednje medicinske škole Jezero posjetili su Centralno odjeljenje Biblioteke Sarajeva i upoznali se s radom stručnih bibliotečkih službi naše ustanove.

Obilježavanje Nacionalnog dana svjesnosti o bibliotekama u Bosni i Hercegovini na Univerzitetu u Sarajevu se realizira kao nastavak aktivnosti iz projekta ERASMUS+ Capacity Building in Higher Education (CBHE) – „Library Network Support Services (LNSS): Modernising libraries in Western Balkan countries through staff development and reforming library services “ (Umrežena biblioteka – službe podrške: Modernizacija biblioteka u zemljama Zapadnog Balkana kroz razvoj osoblja i reformu bibliotečkih usluga).