Centralna čitaonica nalazi se na drugom spratu matične zgrade i raspolaže kapacitetom od 24 čitalačka mjesta. Moderno je opremljena i pruža ugodan ambijent za boravak i učenje. U čitaonici je dostupna sva bibliotečka građa koja se inače ne nalazi u slobodnom pristupu i koja je arhivirana u depoima Biblioteke: referentna građa iz svih oblasti znanja; priručna literatura (enciklopedije, leksikoni, rječnici, atlasi itd.); dio stručne literature; posebne zbirke i kolekcije; časopisi, periodične publikacije, dnevni listovi (Dnevni avaz, Oslobođenje…) i dr. Čitaonicom se služe isključivo članovi Biblioteke Sarajeva, uz obavezno predočenje članske karte. Građa čitaonice ne može se iznositi izvan Biblioteke.

ADRESA: Mis Irbina 4 | OPĆINA: Centar | TELEFON: +387 (0)33 44 45 80 | RADNO VRIJEME: svakim radnim danom od 8 do 16 sati