Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Centralna čitaonica nalazi se na drugom spratu matične zgrade i raspolaže kapacitetom od 24 čitalačka mjesta. Moderno je opremljena i pruža ugodan ambijent za boravak i učenje. U čitaonici je dostupna sva bibliotečka građa koja se inače ne nalazi u slobodnom pristupu i koja je arhivirana u depoima Biblioteke: referentna građa iz svih oblasti znanja; priručna literatura (enciklopedije, leksikoni, rječnici, atlasi itd.); dio stručne literature; posebne zbirke i kolekcije; časopisi, periodične publikacije, dnevni listovi (Dnevni avaz, Oslobođenje…) i dr. Čitaonicom se služe isključivo članovi Biblioteke Sarajeva, uz obavezno predočenje članske karte. Građa čitaonice ne može se iznositi izvan Biblioteke.

 

ADRESA Mis Irbina 4
OPĆINA Centar
TELEFON ++ 387 (0) 33 44 45 80
RADNO VRIJEME ponedjeljak – petak: 8.00-18.00