Služba za razvoj, matične poslove i edukaciju podržava sve projekte razvoja i unapređenja Biblioteke Sarajeva i aktivno prati suvremeni razvoj bibliotečke djelatnosti u svijetu. U domenu obavljanja matične funkcije, vodi evidenciju i pruža stručnu pomoć samostalnim bibliotekama i bibliotekama u sastavu, te priprema i organizira skupove, simpozije i seminare za kontinuirano obrazovanje i stručno usavršavanje u bibliotečkoj struci.

ADRESA: Mis Irbina 4 | OPĆINA: Centar | TELEFON: +387 (0)33 21 74 52 | RADNO VRIJEME: radnim danom od 8 do 16 sati