Skip to content Skip to footer

Kontakt

Mis Irbina 4 | 71000 Sarajevo | Bosna i Hercegovina
Telefon: +387 33 44 45 80 
E-mail: info@bgs.ba | administracija@bgs.ba
ID broj: 4200301270007


DIREKTORICA
Merima Lendo
+387 (0)33 26 50 30
merima.lendo@bgs.ba

 

Služba za rad sa korisnicima bibliotečkih usluga
Amela Đelilović-Malešević
+387 (0)33 22 22 00
amela.delilovic@bgs.ba

 

Služba za nabavku i stručnu obradu bibliotečke građe
Emira Marić-Jašarević
+387 (0)33 20 21 59
emira@bgs.ba

 

Služba za zavičajnu zbirku i bibliografiju
Esma Bajraktarević-Rožman
+387 (0)33 20 21 86
esma.bajraktarevic@bgs.ba

 

Služba za razvoj, matične poslove i edukaciju
 Midhad Kurtović
+387 (0)33 21 74 52
 midhad.kurtovic@bgs.ba 

 

Služba za informacijsku djelatnost i digitalizaciju
Narcis Saračević
+387 (0)33 20 60 44
narcis.saracevic@bgs.ba

 

Služba za ekonomsko-finansijske i opće poslove
Edhem Kurtić
+387 (0)33 20 22 78
edhem.kurtic@bgs.ba

 

Služba za pravne poslove

+387 (0)33 22 22 00