Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Služba za informacijsku djelatnost i digitalizaciju kontinuirano prati razvoj i primjenu informacionih tehnologija i sistema, pruža informacijske usluge i vrši složena pretraživanja za korisnike putem online dostupnih obrazaca, te radi na moderniziranju bibliotečkog poslovanja, stvaranju digitalnog repozitorija i administriranju web stranica Biblioteke. Procesom digitalizacije daje poticaj razvoju kreativne industrije u okviru institucija kulture, upravljanju trajnim arhivima, demokratizaciji pristupa javnom dobru i podizanju nivoa svijesti o značaju i potrebi zaštite dokumentarnog naslijeđa.

Digitalizirana zbirka JU Biblioteka Sarajeva – kolekcija starih i rijetkih knjiga, periodičnih publikacija, dokumenata i druge građe o Sarajevu i Bosni i Hercegovini – pregled

 

ADRESAMis Irbina 4
OPĆINACentar
TELEFON++ 387 (0) 33 20 60 44
RADNO VRIJEMEponedjeljak-petak: 8.00-16.00