Služba za informacijsku djelatnost i digitalizaciju zadužena je za kreiranje i održavanje web stranice Biblioteke, te primjenu grafičkog i web dizajna, održavanje sistemskih i drugih datoteka za optimalno funkcionisanje računara i softverskih programa Biblioteke.

Služba aktivno prati razvoj i primjenu informacionih sistema i tehnologija te radi na modernizaciji bibliotečkog poslovanja i stvaranju digitalnog repozitorija Biblioteke.

Služba je zadužena za primjenu digitalizacije u svim oblastima baštinske djelatnosti u svrhe zaštite, edukacije i promocije – iniciranja i implementacije projekata, kao i naučnih istraživanja u oblasti digitalizacije kulturne baštine. Podsticanje rada na stvaranju novog, kvalitetnog i iskoristivog digitalnog sadržaja, poboljšavanja njegove dostupnosti i vidljivosti, te promovisanja sistemskog i ujednačenog pristupa digitalizaciji građe u Biblioteci (digitalizacija zbirki starih i rijetkih knjiga, serijskih publikacija, dokumenata i druge građe o Sarajevu i Bosni i Hercegovini – pregled).

ADRESA: Mis Irbina 4 | OPĆINA: Centar | TELEFON: +387 (0)33 20 60 44 | RADNO VRIJEME: radnim danom od 8 do 16 sati