Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Pozajmno odjeljenje 14, smješteno u Novom Gradu,  Alipašino polje B-faza, namijenjeno je korisnicima svih uzrasta i profila. Knjižni fond čine djela domaće i svjetske klasične literature, namijenjene za obaveznu lektiru osnovnih i srednjih škola, zatim djela popularne književnosti i beletristike za sve uzraste, te nešto manji fond stručne literature iz oblasti prirodnih i društvenih nauka.

 

ADRESATrg ZAVNOBiH-a 17
OPĆINANovi Grad
TELEFON++ 387 (0) 33 46 10 97
RADNO VRIJEMEponedjeljak, utorak, četvrtak i petak: 8.00-16.00 | srijeda: 10.00-18.00
ZAPOSLENISamir Klinac – Bibliotekar, voditelj odjeljenja