Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Služba za pravne poslove obavlja sve pravne poslove i obezbjeđuje pretpostavke za rad ostalih službi. Služba obavlja i organizira i druge poslove u skladu sa potrebama i interesima Biblioteke kao i zahtjevima Upravnog odbora i Osnivača.

 

ADRESAMis Irbina 4
OPĆINACentar
TELEFON++ 387 (0) 33 22 22 00
RADNO VRIJEMEponedjeljak-petak: 8.00-16.00
ZAPOSLENI