Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Služba za pravne i opće poslove obavlja sve zadatke iz svog domena i organizira rad ostalih Službi u skladu sa mogućnostima Biblioteke i potrebama korisnika. Također, osigurava zaštitu i održavanje cjelokupne imovine Biblioteke.

 

ADRESAMis Irbina 4
OPĆINACentar
TELEFON++ 387 (0) 33 44 45 80
RADNO VRIJEMEponedjeljak-petak: 8.00-16.00