Pozajmno odjeljenje smješteno u Novom Gradu, naselje Buća potok, namijenjeno je korisnicima svih uzrasta i struktura. U sklopu ovog odjeljenja nalazi se i manja čitaonica sa osam čitalačkih mjesta. Osim knjižnog fonda u slobodnom pristupu, tu je i uži izbor priručne i referentne literature, kao i dnevna štampa (Dnevni avaz, Oslobođenje) koja je dostupna u čitaonici. U ovom odjeljenju smješten je i legat Ramiza Mehulića sa 576 knjiga.

ADRESA: Kasima Hadžića 6 | OPĆINA: Novi Grad | TELEFON: +387 (0)33 64 22 09 | RADNO VRIJEME: ponedjeljak, utorak, četvrtak i petak od 8 do 16 sati; srijedom od 10 do 18 sati