Služba za nabavku i stručnu obradu bibliotečke građe vrši prijem i tehničku obradu bibliotečke građe, te obavlja poslove stručne obrade: katalogizacija, klasifikacija i predmetizacija bibliotečke građe; formiranje, revidiranje i ažuriranje bibliotečkih kataloga; kolacioniranje kataloških listića; raspoređivanje i distribucija bibliotečke građe; informiranje bibliotečkih djelatnika na pozajmnim odjeljenjima; priprema revizije fonda; praćenje izdavačke djelatnosti i saradnja sa izdavačima.

ADRESA: Mis Irbina 4 | OPĆINA: Centar | TELEFON: +387 (0)33 20 21 59 | RADNO VRIJEME: radnim danom od 8 do 16 sati