Skip to content Skip to footer

Preporučujemo

Digitalizirane zbirke

Iz YouTube arhiva

Izdavački mit je da ljudi hoće čitati lake stvari.

Umberto Eco

Umberto Eco

Jedina stvar koju sa sigurnošću moraš znati je: lokacija biblioteke.

Albert Einstein

Albert Einstein

Uvijek sam zamišljao da će raj biti neka vrsta biblioteke.

Jorge Luis Borges

Jorge Luis Borges

COBISS+

COBISS+ je namijenjen svima. Potraži građu u zajedničkom katalogu svih biblioteka Bosne i Hercegovine.

mCOBISS

mCOBISS je mobilna aplikacija koja omogućava pristup informacijama o građi u bibliotekama.

Moj COBISS

U ovom segmentu obezbijeđen je pristup licenciranim informacionim izvorima.

Unpaywall

Nova baza sadrži desetine miliona naučnih članaka u slobodnom pristupu (uglavnom u PDF formatu).

Projektni partneri