Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Služba za ekonomsko-finansijske i opće poslove zadužena je za finansijsko, ekonomsko i knjigovodstveno poslovanje Biblioteke u skladu sa zakonskim propisima. Također, unutar Službe se nalazi organizaciona jedinice za opće poslove koja organizira rad higijeničara, vozača, domaćina objekta, portira i manipulativnih radnika.

 

ADRESAMis Irbina 4
OPĆINACentar
TELEFON++ 387 (0) 33 20 22 78
RADNO VRIJEMEponedjeljak-petak: 8.00-16.00