Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Direktor Nacionalne i univerzitetske biblioteke BiH posjetio Biblioteku Sarajeva

Direktor Nacionalne i univerzitetske biblioteke Bosne i Hercegovine dr. Ismet Ovčina, zajedno sa saradnicima – rukovodiocima bibliotečkih sektora ove institucije, posjetio je danas (petak, 1.10.2021) Biblioteku Sarajeva i sa direktoricom Merimom Lendo razgovarao o intenziviranju međuinstitucionalne saradnje. Poseban akcenat bio je na razmatranju zajedničkih projekata koji bi unaprijedili bibliotečku djelatnost ali i pomogli da se prevaziđu neki od brojnih problema sa kojima se danas susreću kulturne ustanove uopće.

Saradnja sa Nacionalnom i univerzitetskom bibliotekom, kao krovnom institucijom kada je riječ o bibliotekarstvu u BiH, veoma je važna s obzirom da se na nju oslanjamo u mnogim segmentima našeg rada, bilo da su u pitanju međubibliotečke razmjene literature, stručno usavršavanje kadra, projektne aktivnosti i slično ili je u pitanju unapređenje rada Biblioteke i podrška pri korištenju programske opreme COBISS (Kooperativni online bibliografski sistem i servisi).

Ovom prilikom je Biblioteci Sarajeva uručen i poklon vrijednih i aktuelnih izdanja serijskih i monografskih publikacija NUB-a.