Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Direktorica Biblioteke Sarajeva, mr. Merima Lendo, posjetila NUBBiH

Direktorica Biblioteke Sarajeva, mr. Merima Lendo, posjetila je u petak, 11.11.2022. godine, Nacionalnu i univerzitetsku biblioteku Bosne i Hercegovine, gdje se susrela s direktorom NUBBiH, dr. Ismetom Ovčinom i saradnicama. 

 

Na sastanku se razgovaralo o nastavku međuinstitucionalne saradnje, mogućim zajedničkim projektima i različitim bibliotečkim aktivnostima koje vežu ove dvije institucije.

Inače, Nacionalna i univerzitetska biblioteka Bosne i Hercegovine, kao centralna matična biblioteka Bosne i Hercegovine, ima izvrsnu saradnju sa Bibliotekom Sarajeva, kao i svim drugim bibliotekama u Bosni i Hercegovini, kroz razvoj bibliotečko-informacionog sistema BiH, praćenje savremenih bibliotečkih trendova, centar za permanentno obrazovanje, osposobljavanje i usavršavanje bibliotekara u radu, kurseve za sve segmente rada u COBISS- u (Kooperativni online bibliografski sistem i servisi), donacije knjiga i druge bibliotečke aktivnosti značajne za razvoj bibliotekarstva u Bosni i Hercegovini.

 

Tokom susreta, mr. Lendo je uručila zahvalnice Nacionalnoj i univerzitetskoj biblioteci BiH, i dr. Ovčini lično, za poklon knjiga, koje je NUBBiH darovala ovoj instituciji. Također, direktor NUBBiH je mr. Lendo darovao posljednja izdanja NUBBiH, kao i poklon knjiga za JU Biblioteka Sarajeva.

 

Izvor: NUBBiH