_

Javna ustanova
Biblioteka Sarajeva

Mis Irbina 4 | 71000 Sarajevo | Bosna i Hercegovina
Telefon: +387 33 44 45 80 | Fax: +387 33 26 50 30
E-mail: info@bgs.ba
ID broj: 4200301270007

v.d. DIREKTORA
Emira Marić Jašarević
+387 (0)33 26 50 30
emira@bgs.ba

VODITELJI SLUŽBI
Služba za rad sa korisnicima bibliotečkih usluga
Amela Đelilović-Malešević

+387 (0)33 22 22 00
amela.delilovic@bgs.ba

Služba za nabavku i stručnu obradu bibliotečke građe
Emira Marić Jašarević
+387 (0)33 20 21 59
emira@bgs.ba

Služba za zavičajnu zbirku i bibliografiju
Esma Bajraktarević-Rožman
+387 (0)33 20 21 86
esma.bajraktarevic@bgs.ba

Služba za razvoj, matične poslove i edukaciju
Hatidža Demirović
+387 (0)33 21 74 52
hatidza.demirovic@bgs.ba

Služba za informacijsku djelatnost i digitalizaciju
Narcis Saračević
+387 (0)33 20 60 44
narcis.saracevic@bgs.ba

Služba za ekonomsko-finansijske poslove
Edhem Kurtić
+387 (0)33 20 22 78
edhem.kurtic@bgs.ba