_

  Javna ustanova
  Biblioteka Sarajeva

  Mis Irbina 4 | 71000 Sarajevo | Bosna i Hercegovina
  Telefon: +387 33 44 45 80 | Fax: +387 33 26 50 30
  E-mail: info@bgs.ba
  ID broj: 4200301270007

  DIREKTORICA
  Merima Lendo
  +387 (0)33 26 50 30
  merima.lendo@bgs.ba

  VODITELJI SLUŽBI
  Služba za rad sa korisnicima bibliotečkih usluga
  Amela Đelilović-Malešević

  +387 (0)33 22 22 00
  amela.delilovic@bgs.ba

  Služba za nabavku i stručnu obradu bibliotečke građe
  Emira Marić Jašarević
  +387 (0)33 20 21 59
  emira@bgs.ba

  Služba za zavičajnu zbirku i bibliografiju
  Esma Bajraktarević-Rožman
  +387 (0)33 20 21 86
  esma.bajraktarevic@bgs.ba

  Služba za razvoj, matične poslove i edukaciju
  Hatidža Demirović
  +387 (0)33 21 74 52
  hatidza.demirovic@bgs.ba

  Služba za informacijsku djelatnost i digitalizaciju
  Narcis Saračević
  +387 (0)33 20 60 44
  narcis.saracevic@bgs.ba

  Služba za ekonomsko-finansijske poslove
  Edhem Kurtić
  +387 (0)33 20 22 78
  edhem.kurtic@bgs.ba