Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Kurs/Tečaj: Upotreba programske opreme COBISS3/Pozajmica

U Nacionalnoj i univerzitetskoj biblioteci BiH započeo je kurs/tečaj Upotreba programske opreme COBISS3/Pozajmica. Kurs je namijenjen bibliotekama članicama sistema COBISS.BH koje su najveći dio građe obradile u sistemu i koje će omogućiti čitaocima automatiziranu rezervaciju i pozajmicu građe. Kursu prisustvuje deset bibliotekara iz deset bh. biblioteka koji će nakon uključivanja automatizirane pozajmice svoje članove upisivati u lokalnoj bazi podataka i evidentirati sve transakcije u okviru sistema COBISS.BH.

Podaci o korištenju građe u pojedinim bibliotekama koje imaju automatiziranu pozajmicu dostupni su na www.cobiss.ba. Broj biblioteka sa automatiziranom pozajmicom će se popeti na 42 biblioteke, što predstavlja više od polovine biblioteka Kooperativnog online bibliografskog sistema i servisa Bosne i Hercegovine (COBISS.BH). Cilj je da svaka biblioteka članica sistema omogući online rezervaciju građe. Na taj način pružena je mogućnost korisniku da pretraži građu u svojoj biblioteci i rezervira je, a također i produži rezervaciju bez dolaska u biblioteku.