Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Posjeta JU Narodna i univerzitetska biblioteka “Derviš Sušić” Tuzla

Merima Lendo, direktorica Javne ustanove Biblioteka Sarajeva sa saradnicima Emirom Marić-Jašarević, voditeljicom Službe za nabavku i stručnu obradu bibliotečke građe, Esmom Bajraktarević-Rožman, voditeljicom Službe za zavičajnu zbirku i bibliografiju i Midhadom Kurtović, voditeljem Službe za razvoj, matične poslove i edukaciju, boravili su u posjeti našoj Biblioteci.

 

Cilj posjete je razmjena iskustava ove dvije ustanove i dogovor o mogućim oblicima saradnje. Razgovarano je o mnogim važnim pitanjima iz oblasti stručnog bibliotečkog rada, kao i o problemima i izazovima sa kojima se biblioteke susreću u svome radu.

 

Zaključeno je da se problemi u radu biblioteka ne razlikuju puno i da su uglavnom vezani za kvalitetnu nabavku bibliotečke građe, nedostatak prostora za smještaj građe i nedovoljan broj uposlenika.

 

Posebno je istaknuto da su novčana sredstva za kupovina knjiga veoma mala i nedovoljna, a da dodatne probleme pri kupovini stvaraju administrativne procedure kroz koje se prolazi prilikom nabavke. Naši gosti su obišli sve službe i odjeljenja, razgovarali sa svim bibliotekarima i razmijenili iskustva. Ovakve posjete su od velike koristi za razmjenu ideja i unapređenje rada biblioteka.

« of 12 »

Tekst i fotografije: Facebook stranica JU Narodna i univerzitetska biblioteka “Derviš Sušić” Tuzla