Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Savjetovanje: Implementacija COBISS i E-CRIS sistema u univerzitetskim i bibliotekama naučnih ustanova u BiH

Nacionalna i univerzitetska biblioteka BiH i Institut informacijskih znanosti u Mariboru u saradnji s Federalnim ministarstvom obrazovanja i uz aktivnu podršku Univerziteta u Sarajevu organizirali su Savjetovanje Implementacija COBISS i E-CRIS sistema u univerzitetskim/visokoškolskim i bibliotekama naučnih ustanova u Bosni i Hercegovini.
Savjetovanje je održano 7. aprila 2022. godine u Nacionalnoj i univerzitetskoj biblioteci Bosne i Hercegovine, uz prisustvo velikog broja bibliotekara i bibliotečkih djelatnika, te predstavnika univerzitetskih/sveučilišnih biblioteka/knjižnica i predstavnika akademske zajednice.
Održane su dvije sesije u kojim su predstavljene Osnove COBISS sistema i Mobilna aplikacija mCOBISS (mr. Davor Bračko, IZUM), Nova verzija E-CRIS (Darinka Šeško, IZUM) i Digitalni repozitorij dCOBISS (Miran Petek, IZUM).


Na Savjetovanju su doneseni i zaključci vezani za implementaciju COBISS i E-CRIS sistema u univerzitetskim/visokoškolskim i bibliotekama naučnih ustanova u Bosni i Hercegovini:

  • Sistem COBISS kroz uzajamnu katalogizaciju i mogućnost preuzimanja zapisa o bibliotečkim jedinicama iz biblioteka članica sistema i Kongresne biblioteke u Washingtonu omogućava brzu i efikasnu obradu bibliotečkih kolekcija.
  • Kontinuiran razvoj aplikacija COBISS sistema čini sistem aktualnim i za bibliotekare i za korisnike.
  • E-CRIS sistem omogućava praćenje naučne produkcije jedne zemlje, te kreiranje personalnih bibliografija naučnih radnika, što povećava vidljivost naučnih rezultata i dostignuća.
  • Repozitorij dCOBISS je oslonac nauci u razvoju otvorenog pristupa.
  • Intenzivnija implementacija COBISS sistema u svim univerzitetskim/visokoškolskim i bibliotekama naučnih ustanova u BiH.