Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Stručna posjeta Biblioteci grada Beograda

Predstavnici JU Biblioteka Sarajeva – Merima Lendo, direktorica, Amela Đelilović-Malešević, voditeljica službe za rad sa korisnicima i  Narcis Saračević, voditelj službe za informacijsku djelatnost i digitalizaciju – posjetili su Biblioteku grada Beograda, najveću biblioteku u Srbiji. U njenom sastavu se nalazi trinaest opštinskih biblioteka sa teritorije grada Beograda, a raspolaže fondom od preko 1.800.000 bibliotečkih jedinica smještenih u 70 objekata.

 

Na sastanku sa direktoricom BGB Jasminom Ninkov i pomoćnikom direktora Marjanom Marinkovićem predstavljen je rad naših ustanova i razmijenjena su poslovna iskustva u različitim organizacionim i stručnim domenama.

 

Ono što posebno raduje jeste otvaranje mogućnosti za uspostavljanje aktivnije međubibliotečke saradnje, prvenstveno kroz razmjenu programa i stručnih posjeta.

 

Nakon sastanka kolege bibliotekari iz Beograda organizovali su obilazak biblioteke, a potom su prezentovali različite online usluge koje BGB pruža svojim korisnicima.