Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Direktorica JU Biblioteka Sarajeva, Merima Lendo u posjeti NUBBiH

Direktorica JU Biblioteke Sarajevo, mr. Merima Lendo, posjetila je Nacionalnu i univerzitetsku biblioteku Bosne i Hercegovine, gdje se susrela s direktorom NUBBiH, dr Ismetom Ovčinom i saradnicama. 

 

Razgovarano je o intenziviranju međuinstitucionalne saradnje, kao i o dosadašnjim postignutim rezultatima rada Biblioteka, tokom ove godine. Također, govorilo se i o tekućim i planiranim aktivnosti, a dogovoren je i nastavak saradnje, naročito na obnavljanju bibliotečkog fonda, stručnom i naučnom literaturom, a koji je od značaja za nauku, umjetnost i kulturu Bosne i Hercegovine, kao i o mogućoj zajedničkoj realizaciji projekata u oblasti bibliotekarstva.

Jedna od posljednjih realiziranih aktivnosti, na obostrano zadovoljstvo ove dvije institucije, bila je restauracija dijela bibliotečkog fonda Biblioteke Sarajeva, koja je rađena u Centru za restauraciju, prezervaciju i konzervaciju bibliotečke građe NUBBiH.

Istaknuto je obostrano zadovoljstvo dobrom saradnjom između ovih dviju ustanova, te izražene želje i nade da se tim putem nastavi i dalje, a u funkciji izgradnje društva baziranog na znanju, gdje moderne biblioteke na svim nivoima imaju svoju značajnu ulogu i doprinos.

Inače, Nacionalna i univerzitetska biblioteka Bosne i Hercegovine, kao centralna matična biblioteka Bosne i Hercegovine, ima izvrsnu saradnju sa Bibliotekom Sarajeva, kao i svim drugim bibliotekama u Bosni i Hercegovini, kroz razvoj bibliotečko-informacionog sistema BiH, praćenje savremenih bibliotečkih trendova, centar za permanentno obrazovanje, digitalizacija bibliotečke građe, osposobljavanje i usavršavanje bibliotekara u radu, kurseve za sve segmente rada u COBISS-u (Kooperativni online bibliografski sistem i servisi), donacije knjiga i druge bibliotečke aktivnosti značajne za razvoj bibliotekarstva u Bosni i Hercegovini.

 

Tekst i fotografije: NUBBiH