Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Konferencija o Medijskoj i informacijskoj pismenosti

Regulatorna agencija za komunikacije u saradnji sa Kancelarijom Vijeća Evrope organizirala je dvodnevnu „Konferenciju o medijskoj i informacijskoj pismenosti“ (25-26. oktobar 2022. godine), u okviru kampanje „Dani medijske i informacijske pismenosti u Bosni i Hercegovini“

 

U okviru kampanje održana je dvodnevna konferencija na kojoj je realizirana radionica „Primjena, unapređenje i promoviranje evropskih i međunarodnih standarda MIP-a u BiH“, koju je vodila ekspertica Vijeća Evrope za medijske politike, Bojana Kostić, nakon čega su predstavljene studije i strateški dokumenti izrađeni u okviru projekta Vijeća Evrope namijenjeni kreatorima politika, nastavnicima, ali i svima koji su angažirani na polju promoviranja MIP u BiH.

 

Na konferenciji je održan i “Sajam medijske i informacijske pismenosti” na kome su prezentirani materijali na temu medijske i informacijske pismenosti različitih partnerskih organizacija, kao i materijali i istraživanja koje je Agencija realizirala u okviru projekta “Zaštita djece na internetu u sistemu korisnika dozvola RAK”.

 

Konferenciji su prisustvovali i bibliotekari JU Biblioteka Sarajeva: Amela Đelilović-Malešević, Jasmina Klico-Hasanagić i Narcis Saračević.