Skip to content Skip to footer

NazivAdresaTelefonWeb
JU BIBLIOTEKA SARAJEVAMis Irbina 4+387(0)33 444-580bgs.ba
JU BOSANSKI KULTURNI CENTAR KANTONA SARAJEVOBranilaca Sarajeva 24+387(0)33 207 921bkc.ba
JU COLLEGIUM ARTISTICUMTerezija bb+387(0)33 270-750collegium.ba
JU HISTORIJSKI ARHIV SARAJEVOAlipašina 19+387(0)33 233-281arhivsa.ba
JU KAMERNI TEATAR 55Maršala Tita 56+387(0)33 550-475kamerniteatar55.ba
JU KANTONALNI ZAVOD ZA ZAŠTITU KULTURNO-HISTORIJSKOG I PRIRODNOG NASLIJEĐAJosipa Štadlera 32+387(0)33 475 020spomenici-sa.ba
JU MES-MEĐUNARODNI TEATARSKI FESTIVAL-SCENA MESSMaršala Tita 54/I+387(0)33 200-392mess.ba
JU MUZEJ “ALIJA IZETBEGOVIĆ”Kapi-kula Ploča, Kovači+387 33 237-220muzejalijaizetbegovic.ba
JU MUZEJ SARAJEVAJosipa Štadlera 32+387(0)33 475-740muzejsarajeva.ba
JU NARODNO POZORIŠTE SARAJEVOObala Kulina bana 9+387(0)33 207-284nps.ba
JU POZORIŠTE MLADIH SARAJEVOKulovića 8+387(0)33 205-799pozoristemladih.ba
JU SARAJEVSKA FILHARMONIJAObala Kulina bana 9+387(0)33 666-520saph.ba
JU SARAJEVSKI RATNI TEATAR “SARTR” SARAJEVOGabelina 16+387(0)33 664-070sartr.ba
MINISTARSTVO KULTURE I SPORTAReisa Džemaludina Čauševića 1+387(0)33 562-062mks.ks.gov.ba