Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Sastanak sa predstavnicima Centra civilnih inicijativa (CCI)

Nakon sastanka sa predstavnicima Transparency International BiH i Instituta za razvoj mladih KULT, u četvrtak 23. septembra 2021. godine održan je u hotelu Holiday sastanak i sa predstavnicima CCI (Centri civilnih inicijativa). Kao i u ranijim susretima akcenat je bio na uspostavljanju saradnje na osiguravanju i jačanju transparentnosti rada javnih preduzeća i ustanova, a posebno u oblastima zapošljavanja i javnih nabavki. Direktorica JU Biblioteka Sarajeva Merima Lendo naglasila je da su unapređenje transparentnosti u radu, donošenje sistemskih rješenja, saradnja javnih ustanova, te jačanje njihovih kapaciteta da preventivno djeluju preduslovi za adekvatnu borbu protiv korupcije.